translation missing: he.general.accessibility.skip_to_content

מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות החזרות וביטולים

 

 

  1. כל הרוכש מוצר באתר https://www.yoppies.co.il  ("יופיס"),

            רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת 

            הצרכן").

  1. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

            ברכישה של המוצר- מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או

            מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן,

            לפי המאוחר מביניהם.

 

  1. ביטול של עסקה ייעשה מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר באמצעות פנייה בכתב לעידן 2000 יבוא ושווק בע"מ באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של עידן 2000 יבוא ושיווק בע"מ ואשר יכלול את פרטי הרוכש כולל מס' טלפון, מס' ת.ז ואת פרטי העסקה.
  2. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר עידן 2000 יבוא ושיווק 1991 בע"מ בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את מחיר העסקה ששולמה, כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.

אם קבלתם את המוצר, יש להחזירו לרשות הספק ,עידן 2000 יבוא ושיווק 1991בע"מ, אשר פרטיו מופיעים באתר.

  1. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי החזרה של עידן 2000 תשלמו דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול.

 

  1. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיה ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג כלשהיא ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שנפתחה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של עידן 2000 לתבוע את נזקיה בשל כך.